tirsdag 16. november 2010

Mønsteroppgave

Dette er bare i startfasen av en ny oppgave; å finne et mønsterobjekt og lage en rapport, bord og et flatemønster. Jeg valgte den blomsten øvers til høyre på det øverste bildet.

Gresk periode

Vi skulle først tegne enten en vase, skulptur eller arkitektur i fire forskjellige stiler. Jeg valgte krusseduller, skrå striper, prikker og vanlig. Så skulle vi velge en av de fire stilene og tegne en vase, skulptur og arkitektur i den stilen. Da valgte jeg å tegne vanlig.